top of page
deviser.jpg

Här kan du läsa om de råd och levnadsregler som genom år och förfinad visdom har vuxit fram inom Klostermust Sällskapsorden. Med tiden har de kommit att bli en viktig tradition som bär med sig både humor och djupt allvar. De kallas helt enkelt för: De nio dagliga deviserna.

1. Den som icke i arla morgonstund står opp, blir först till kvällningen färdigmustad.

Att starta dagen tidigt och målmedvetet är en dygd inom orden. Devisen vill påminna om att de viktigaste åtaganden (t.ex. som att göra must) bäst startas redan under morgonen eftersom det annars finns risk att de inte blir av.
Uppkomsten till devisen tillskrivs Nunnegunda Af Plöhsen som sades vara en riktig morgonfågel och gärna gav retsamma kommentarer till de som fortsatt stod i hårda sysslor när skymningen föll.

2. Låt vinden bistå i att skörda de högsta äpplena.

Ibland är det svåra inte så svårt som det ser ut. Devisen vill hjälpa oss att se fler perspektiv och lösningar. Det svåra kan göras lätt om vi låter oss bli hjälpta av Gearas välvilja. Genom att vidga förväntningen av när och hur något ska ske kan vi ge plats för gudomliga mirakel... eller bara spara oss onödig möda.

3. Som broder sår får syster också skörda.

Vi är alla del av samma jord och våra fötter vandrar samma mark. Ja, synnerligen är vi sammankopplade på olika sätt. Devisen vill berätta för oss att våra handlingar inte är isolerade utan har både direkt och indirekt inverkan för våra medvandrare. Detta är en devis som hålls särskilt högt då den sägs höra från biskop Anagastes egen barndom, då hans äldre syster Joanne ofta fick sota för sin yngre brors påhittiga upptåg.

4. Ärligt odlad skänker ärlig glädje.

Det finns en skillnad i att veta när något är genuint och äkta. Genvägar och fasader kan visserligen räcka långt men det finns en unik tillfredsställelse i vetskapen när en själv eller någon annan har gjort det ärliga och fullständiga arbetet bakom. Devisen vill förstås visa för oss att det inte bara är resultatet som räknas utan även ansträngningen och intentionen bakom. Även denna devis tillskrivs Nunnegunda Af Plöhsen. Det sägs att hon gick miste om förstaplatsen i en äppelpajtävling för att hon la sig vinn om att alla steg i tillverkningen gjordes med riktigt bra råvaror och med rätt handlag och sinnelag. I sin besvikelse över förlusten tyckte Nunnegunda att vinnaren hade vunnit med en fuskpaj. Som tröst åt hon upp sin egen fantastiskt goda äppelpaj och uttryckte de tidlösa orden som blev denna devis.

5. Väx till din fulla kraft och ge av ditt överflöd.

Varje träd börjar som ett litet frö. Varje storverk startar med en enkel tanke. Geara har i var och en av oss lämnat frön till fantastisk utveckling och livsuppgift. Vandringen är den väg som leder till utforskandet av dessa själsliga frön. Devisen har ett tydligt budskap i att påminna om värdet att våga växa. Det behöver inte vara märkvärdigt eller pretentiöst. Inte heller heroiskt storslaget. Snarare kan den fulla kraften ligga i något så enkelt som att älska och ta hand om sig själv, så att det finns utrymme och överflöd för att ge till de i ens direkta närhet. Detta är en devis som tillskrivs den godrådige Biskop Gaxa, som trots sitt enkla leverne ofta ansågs både otroligt rik och generös.

6. Sopa alltid dina trappor ovanifrån och nedåt.

Tillskrivs Biskop P. Engelbrekt

7. Ät inte klockor, men drick gärna ur.

Tillskrivs St. Banapa Vandrare av fjärde ordningen, Munk av Klostermust, Kunskapsmästare, Nordportalens öga

8. Ett torrt golv och tätt tak är mödan värd. Så lägg edra munkar och nunnor noggrant.

Tillskrivs Biskop P. Engelbrekt

9. Skörden är livet, skörden är döden - prisa skörden för vi skall alla skördas.

Tillskrivs Biskop Varangast

low_banner_edited.jpg
bottom of page