Banner_logo.jpg

Klostermust Sällskapsorden

Detta är vår ordenssida för spelet Klostermust och för hela den fantasivärld där spelet tar plats. Här kan vi läsa mer om klostret, religionen, karaktärerna och allt runt omkring. Vi kallar denna plats för Klostermust Sällskapsorden. Varmt välkommen!

Historien kring Klostermust är under uppbyggnad. Du får gärna vara med och bidra. Det som står skrivet här är inte hugget i stentavlor utan kan komma att uppdateras utifrån de förslag vi skapar som community.

tempel_draft.jpg

Ordensmedlemmar

Kolla in i vår ordenshall. Här hittar du alla medlemmar i vår sällskapsorden.

religi_symbol.jpg

Religionen Vandringen

"Vi vandrar livet på denna jord. Vi är alla vandrare. Låt oss vandra i frid tillsammans med Geara."

klosterbild.jpg

Det lilla klostret utanför byn

Klostret heter Malums Kloster och ligger utanför den lilla byn med samma namn.

applen_must2.jpg

Äpplen och must

Klostermust är ett spel om äpplen och must. De tre sorterna heter Fredstörne,Kryngel och Murbräkke.

Biskop_Anagastes.png

Biskop Anagastes

Anagastes har varit biskop i många år. Han är känd för sitt varierande lynne och passion för äppelmust.