top of page
Banner_logo_v2.jpg

Klostermust Sällskapsorden

Detta är vår ordenssida för spelet Klostermust och för hela den fantasivärld där spelet tar plats. Här kan vi läsa mer om klostret, religionen, karaktärerna och allt runt omkring. Vi kallar denna plats för Klostermust Sällskapsorden. Varmt välkommen!

Historien kring Klostermust går att fördjupa. Du får gärna vara med och bidra med idéer för att utveckla världen där spelet tar plats. Genom att skapa tillsammans blir både vi och spelet mer levande.

tempel_draft.jpg

Ordensmedlemmar

Kolla in i vår ordenshall. Här hittar du alla medlemmar i vår sällskapsorden.

religi_symbol.jpg

Religionen Vandringen

"Vi vandrar livet på denna jord. Vi är alla vandrare. Låt oss vandra i frid tillsammans med Geara."

klosterbild.jpg

Det lilla klostret utanför byn

Klostret heter Malums Kloster och ligger utanför den lilla byn med samma namn.

applen_must2.jpg

Äpplen och must

Klostermust är ett spel om äpplen och must. De tre sorterna heter Fredstörne,Kryngel och Murbräkke.

Biskop_Anagastes.png

Biskop Anagastes

Anagastes har varit biskop i många år. Han är känd för sitt varierande lynne och passion för äppelmust.

deviser.jpg

De dagliga deviserna

Inom ordenssällskapet har utvecklats några återkommande och råd och levnadsregler som sammanfattats i det som kallas De nio dagliga deviserna.

Anchor menu
bottom of page