religi_symbol.jpg

Vandringen

Religionen i Klostermust kallas Vandringen. Religionen är monoteistisk och kretsar kring en skapande världskraft kallad Geara, urkraften eller kort och gott ”gud”.

Utövare av religionen kallas vandrare, de som vandrar.

Religionen Vandringen

Vandringen har funnit mycket länge i världen och blivit en stark institution i många länder. Religionen framhåller levnadsregler om godhet, måttfullhet och vördnad inför skapelsen.

Den viktigaste symbolen i religionen är en romb som stiger ur en cirkel. Vilket representerar utveckling och att nå en högre nivå av insikt och andlighet.

 

Romben och cirkeln kan även förenklas till en uppåtpekande liksidig triangel som fungerar som en symbol för religionen. Det är vanligt att trianglar används i dekorationer för föremål kopplade till religionen (inte enbart uppåtpekande, utan liksidiga trianglar generellt).

Även äpplet är en viktig symbol i religionen. Det representerar bland annat vitalitet och livets kretslopp. Vissa delar av Vandringen hyllar särskilt äpplet som symbol (och frukt) och det finns till och med ordenssällskap med den inriktningen.