top of page
religi_symbol.jpg

Vandringen

Religionen i Klostermust kallas Vandringen. Religionen är monoteistisk och kretsar kring en skapande världskraft kallad Geara, urkraften eller kort och gott ”gud”.

Utövare av religionen kallas vandrare, de som vandrar.

Religionen Vandringen

Vandringen har funnit mycket länge i världen och blivit en stark institution i många länder. Religionen framhåller levnadsregler om godhet, måttfullhet och vördnad inför skapelsen.

Den viktigaste symbolen i religionen är en romb som stiger ur en cirkel. Vilket representerar utveckling och att nå en högre nivå av insikt och andlighet.

 

Romben och cirkeln kan även förenklas till en uppåtpekande liksidig triangel som fungerar som en symbol för religionen. Det är vanligt att trianglar används i dekorationer för föremål kopplade till religionen (inte enbart uppåtpekande, utan liksidiga trianglar generellt).

Även äpplet är en viktig symbol i religionen. Det representerar bland annat vitalitet och livets kretslopp. Vissa delar av Vandringen hyllar särskilt äpplet som symbol (och frukt) och det finns till och med ordenssällskap med den inriktningen.

Vandringens sju budord

  1. Vandringen har ingen början och inget slut. Varje steg är likväl steg.

  2. Vandringen innehåller många etapper. Ibland lika, ibland olika.

  3. Vandringen görs bättre i gott sällskap än i dåligt. Eljest vandra fröjdsamt allena.

  4. Vandringen ger riktning och rörelse. Låt fötterna visa vägen.

  5. Vandringen öppnar sinnen. Ta in världen - ömsom ljus, ömsom mörker.

  6. Vandringen finner en väg. Saknas väg, vandra ändå och vägen kommer följa.

  7. Vandringen låter oss växa och lära. I ödmjukhet vandrar vi med Geara vid vår sida.

bottom of page