Banner_logo_edited_edited.png

Ordensmedlemmar

Detta ordenssällskap är en samlingsplats för de fiktiva personer som förekommer i Klostermustvärlden och de verkliga personer som gjort Klostermust möjligt.

Vi kallar ordenssällskapet för Klostermust sällskapsorden.

Välkommen Vandrare till detta sällskap av bröder och systrar!

Lista över ordenssällskapets medlemmar

Här i vår ordenshall följer en förteckning över de medlemmar som ingår i Klostermust Sällskapsorden. De med högst titel och rang står först i listan och sedan i fallande ordning.

tempel_draft.jpg

Ärkebiskop Rehaja

Vandrare av första ordningen

Apostel av Geara

De stora böckernas bärare

Biskop Josef Albert

Vandrare av fjärde ordningen

Skyddspatron av Klostergård

Winnibald

Vandrare av fjärde ordningen

Munk av Klostermust

Gerthrude

Vandrare av femte ordningen

Nunna av Klostermust

Biskop Anagastes

Vandrare av andra ordningen

Hand över Äppeltestamentet

Förkunnare om de heliga ting

Brimner

Vandrare av fjärde ordningen

Munk av Klostermust

Abbot av Malum Kloster

Helmer

Vandrare av femte ordningen

Munk av Klostermust

Ditt namn

Anslut till dig till orden och du står också inskriven här med ditt verkliga namn eller ett valt namn och passande titel.

Biskop Folkesmund

Vandrare av tredje ordningen

Mustkännare av Fjällbyggden

Svepare av helgad dryck

Vilmina

Vandrare av fjärde ordningen

Nunna av Klostermust

Galus väktare

Kai

Vandrare av femte ordningen

Nunna av Klostermust

Sofie Färdig har illustrerat vår vackra ordenshall

low_banner_edited.jpg